• Alminde-Viuf Fællesskole
 • Storgaden 3, 6052 Viuf
 • 79 79 78 60
 • alvskole@kolding.dk
 • 5798005331001
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Alminde-Viuf Fællesskole

 • ikon
  Kirsten Nielsen den 02-07-2015
  Kære forældre.

  Skolens kontor er lukket i ugerne 28, 29, 30 og 31.
  Mandag d. 3. august er al personale på arbejde igen og kontoret åben fra 8.00 - 15.00.
  Eleverne begynder skole  mandag d. 10.august kl. 8.00.
  Jeg ønsker jer alle en rigtig god og forhåbentlig solrig sommerferie.

                               Venlig hilsen Kirsten Nielsen
 • ikon
  Kirsten Nielsen den 05-02-2015
  50 års jubilæum - 50 års jubilæum.

  Alminde Viuf Fællesskole har 50 års jubilæum d. 25. august 2015. Det vil vi fejre med en stor fest i Alminde Viuf Hallen FREDAG D. 28. AUGUST KL. 18.30. Festen er for tidligere elever og nuværende og tidligere ansatte.
  Ugen op til festen vil vore elever arbejde med de 5 årtier fra 1965 - 2015. I løbet af ugen bliver der holdt åbent hus for interesserede, og fredag eftermiddag vil der være mulighed for at se skolen og de mange forskellige udstillinger fra ugens løb.
  Jubilæumsfesten begynder kl. 18.30 med spisning, taler, sange og dans. Dørene åbner vi kl. 17.00.
  Tilmelding til festen sker via Kolding Kommunes netbank, og kvitteringen er indgangsbilletten.
  Vi gør opmærksom på, at der ikke må serveres alkohol for personer under 18 år.
  Salget starter d. 16. februar. Der er plads til 500 deltagere - herefter lukker vi salget.

                          Venlig hilsen Kirsten Nielsen  skoleleder.

   

Nyt ved skolens hovedindgang

Den gamle rytterskolesten er nu igen kommet op at hænge.

Nyhed billede
Rytterskole i Almind

Ved hovedindgangen på Alminde-Viuf Fællesskole er genophængt( 2015) en stentavle. Den er et minde om den rytterskole, der tidligere var placeret ved kirken. Teksten på tavlen er på både latin og på dansk. Her er den latinske tekst oversat.
HANC SCHOLAM HUJUSQUE AD INSTAR DUCENTAS QUADRAGINTA IN CIRCULIS AD PERPETUO ALENDAS DUODECIM COHORTES EQUESTRES A ME INSTITUTIS FUNDAVI M DCC XXI
"Denne skole tillige med 240 lignende har jeg i 1721 ladet opføre i de distrikter, som af mig er oprettet til vedvarende at underholde 12 rytterafdelinger.
1721
Den danske tekst under den latinske lyder som følger:

Halvtredsinstÿve Aar GUD har DU mig avholdet
At Sÿgdom, Kriig og Pest mig intet ondt har voldet,
Thi ÿder ieg min Tack og breeder ud DIT Navn
Og bygger Skoler op de Fattige til Gavn.
Gud lad i dette Værck DIN Naades Fylde kiende,
Lad denne min Fundatz bestaa til Verdens Ende,
Lad altiid paa min Stool een findes af min Ætt,
Som meener DIG, MIN GUD og DISSE SKOLER rætt.


I 1690 var der ingen skole i Almind, man måtte nøjes med en "løbedegn" - den tids "cykelvikar" - men allerede i 1701 fik man fast degn. Han hed Hans Jepsen og havde virkelig et luset job. Han fik næsten ingen betaling - hverken i kontanter eller naturalier - og han fik heller aldrig en bolig, selvom han søgte mange gange i årene op til 1744, hvor han døde.
Frederik den Fjerde opførte 241 Rytterskoler, og den i Almind blev færdig i 1726. Den første lærer var studiosus Jørgen Ibsen Prip.

Den nordlige ende af skolen blev fornyet i 1858, og denne del blev revet ned i 1888, da skolen blev for lille. Da der var blevet bygget til, blev skolen indrettet til pogeskole. I 1901 var skolen igen blevet for lille, og der blev lavet en tilbygning øst for skolen, hvor der tidligere havde ligget en lade. Denne ny bygning blev indviet 14. september 1902 og blev derefter brugt til forskole.
Kathrine Pedersen, der var født i Almind, var førskolelærerinde fra 1896 til 1935. Hendes efterfølger var Anna Schnack Jelsbak, der i 1965 flyttede med til den ny skole. Frøken Jelsbak var på mange måder forud for sin tid, idet hun lod eleverne både tegne og male.

Du kan læse mere om Almind og skolen i
Poul Lindholm: Almind Sogn i Brusk Herred (1927)

Iver Almind Iversen: Almind Sogn i 1900-tallet (2003)